Notater


Treff 1 til 50 av 531

      1 2 3 4 5 ... 11» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "Sattanen ajan virrassa": s.35; http://suku.genealogia.fi/showthread.php?t=9932 (by Jouko Autio); http://aforum.genealogi.se/discus/messages/241/75949.html?1069081902 (Mårten Andersson Tepsa f.1675) Tepsa, Mårten Antinpoika (I500916)
 
2 [https://media.digitalarkivet.no/kb20071102630496 Dåp] Aas, Kirsten Olina Olsdatter (I500283)
 
3 * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011091608095 Folk og slekt i gamle Trondenes] fam. 141 (født), 4482 (gift & barn) Schjelderup, Else Marie Andersdatter (I500395)
 
4

"I 1789 får Krestaffør betegnelsen fattig. I hans tilfelle er dette påfallende. Han satt med ei full vågslei og ei jord der oppsitterne både før og seinere greide seg godt. Men om det ar sjukdom eller andre forhold som kom inn i bildet: En gang mellom 1789 og 1791 opplot Krestaffør jorda og flytta til sønnen Jakob på Valle."

Kilde: Bodin bygdebok II-4, side 195

 
Olsen, Christopher (I33)
 
5

 

Hans var soldat og "Jordløs husmand" på Årmot gård. De får 5 barn.

 
Øyelsson, Hans (I160)
 
6

 

3 april 1821 (ifølge Tynset bygdebok. 1-2 2 : Gard og ætt) reiste Knud fra Rød, i Tolga i Østerdalen med kone og 6 barn, og slo seg ned på Ullsnes i Karlsøy som gårdbruker.

Gården Ullsnes gnr. 17 L.nr. 175. 1846 Auksj.skj. til Esten Knudsen for 80 spd fra R. Hagens bo. 1852 kårbrev fra Esten Knudsen til Knud Estensen og hustru. 1882 skj. fra Esten Knudsen til Knut Knudsen på dette løpenr m/hus og 1/2 av et skogstykke i Nakkedalen under l.nr. 262 i Lyngen.1883 overenskomst mellom enken og arvingene etter Esten Knudsen om å skifte hans bo i minnerlighet og at enken bl.a. skal ha utbetalt kr. 500 årlig av boet m/sikring og pantesett.

Han ble med i det aller første formannskapet i Karsøy, 10/10 1838.

 
Estensen Røe, Knud (I91)
 
7

 

Anders og Gjertrud bodde på Kavåsen, Øksnes i hvert fall i 17 år.Han var smed. Det vet man fra en rettsak i 1723: Han hadde levert jarsteiner i Jens Block på Breistrand, og Jan Lockert i Tinden klaga på kvaliteten. Det ene ordet tok det andre,

jon Lockert fikk hjelp av sønnen sin, og de skamslo samen (Anders) som bl.a fikk brokk. Vitnene i rettsaka ga alle som en Lockert-karene skylda for det som skjedde, men på grunn av bortkomne justisprotokoller for de nevnte årene, kjenner man ikke den enderlige dommen. 

Jonsen, Anders (I151)
 
8

 

Anders og Karen var leilendinger på Nergården.

Karen overtok bygselen fra faren i 1781.

 
Hansen, Anders (I41)
 
9

 

Det var Johannes som begynte å bruke tapeter på "läget", og han fru sikk gå rundt og tapetsere hos naboene.

Han druknet i 1862 og etterlot seg en stor barneskare.

 
Magnusson, Johannes (I414)
 
10

 

Faddere: Amund Knudsen, Andrea Jacobsdatter, Peder Pedersen, Gurine Nilsdatter.

Druknet sammen med sin far og de ble aldri funnet.

 
Amundsen, Johannes (Pedersen) (I179)
 
11

 

Faddere: Anne Gurine Eriksdatter, Elen Poulsdatter, Peder Amundsen, Leonhard Marcussen.

Hjemmedåp av faderen.

Emigrerte til England.

 
Amundsen, Peder Christian (Pedersen) (I180)
 
12

 

Faddere: Fadere, Enke Rakel Øvelie, Peder Gustavs. og Kone, Anton Skanke, Pige Hilda Gustavs.

Folketellinga 1900: Pleiesønn hos Søren Mekal Marthinusen, Ibestad.

 
Amundsen, Gustav Adolf (Pedersen) (I182)
 
13

 

Folketellinga 1910 var han fisker i Hadsel, bodde på Nordgaarden.

http://da.digitalarkivet.no/ft/bosted_land/bf01036939008944/

 
Torgersen, Simon Ludvig (I233)
 
14

 

Født på gårdsnummer 32 i Øksnes kommune

Gården har navn etter fjorden på vestsida. Navnet kan komme av skjærene som ligger ute i fjordkjeften, men det opprinnelige navnet kan ha vært Skillefjorden, for grensa mellom Øksnes og Hadsel sokn gikk øst for gården. Gården har en fjordbotn på hvær side av eidet. Der legger isen seg ofte om vintrene og hindrer ferdsel på sjøen. Men begge fjordene munner ut i fiskerike fjorder, og gården egner seg derfor godt for nærfiske. Den høye landskylda tyder på at Skjærfjorden ble rydda før svartedauen. Allerede på 1800 tallet ble det bygd veg over Skjerfjordeidet, det er en av grunnene til at gården holdt langt bedre på bosetninga enn Dungan og Seljeholet lenger vest.

I 1846 fikk Inger et barn, Jens Ingebrigt (1846-1917) på Noed-Rygge med Nils Kristian Lockert Martinussen f. 1830 Øksnes. De var ikke gift.

 
Larsdatter, Inger Margreta (I124)
 
15

 

Gift 15 sept 1837 Bakkeby

Bakkeby bnr 2: 1837 bygsel fra R. Hagen til Amund Knudsen m/kår til Hans Heggelund.

1846 Auksj.skj. til Amund Knudsen fra R. Hagens bo for 40 spd.

Amund var gårdbruker / selveier og fisker. 1865 fortelles det at de odlet poteter og av dyr hadde de 1 hest, 6 stort kveg, 16 får og 1 gris. Gården hette Bakkeby. De hadde en "ugift tjenestekarl" boende på gården. Ti år senere, i 1875 flytter de til Sørøysund kommune og bor på samme gård som sønnen Peder Wilhelm, men ikke samme hus. Amund druknet på sjøen 28/12 1876. 

Knudsen, Amund (I89)
 
16

 

I 1776 overtok paret bygslet fra Sakarias Willumsen på Ytterården i Hals, fordi Sakarias hadde et så svakt økonomisk fundament. Men Sakarias og konen Malena og deres 5 barn ble innerster på gårdsparten.

Knut Hansen døde av sott i 1785. Han og Anna hadde bedre kår enn sine forgjengere på gårdsparten. Boet ble gjort opp med nesten 180 riksdaler i aktiva og 86 riksdaler i gjeld og andre fordringer. Paret hadde holdt 5 kyr, 8 sauer og 3 geiter. Sjøøbruket besto blant annet av en seksring med alt tilbehør, deleie i en ny åttring, sildegarn, torskeliner, deleie i ei søkkenot og halvparten av ei rorbu og en fiskehjell i Vågan i Lofoten. Klærne som ble registrert og som tilhørte Knut, besto av 6 bukser av klaverduk (entrådet linstoff) og seilduk, vadmel og klede, blå og brune trøyer av klede, vadmel og heimevevd tøy, en kallemanke og en fiolett kledes brystduk, et par sekkekufter, den ene med 2 sølvknapper, huer og hatt, flere par s strømper og et par blå kallemanker ”vevelunger”, som var av type hansker. I tillegg til reinskinn og saueskinnsfeller, hadde de en madrass og ei dyne fylt med fjær til å ligge på og under. Knut kan ha traktert fiolinen som ble registrert i boet. Anna ble etterlatt med 7 barn under 12 år. Den yngste var ikke født da faren døde. Anna giftet seg igjen med Nils Olsen fra Lillealmenningen i 1786. 

Hansen, Knut (I39)
 
17

 

Ingebrikt født 1653. . Ingebrikt døde i 1704. De fikk 5 barn.

Sønnen Hans overtar.

 
Arnesson, Ingebrikt (I167)
 
18

 

Konfirmert 28. juli 1889. Karakter "Meget godt".

Fisker. Gift tre ganger.

Folketellingen 1910 bodde de på Moen av Helskaug (gaard)

 
Nilsen, Albert (I23)
 
19

 

Konfirmert 7. juli 1901. Karakter "Godt".

Folketellingen 1910 for Fauske, jobber han som hyttearbeider (smeltehytter i Sulitjelma) bosted Fagerlid. Oppført som gift.

Gift med Olea Olsdatter. Flyttet til Michigan, USA 1911.

 
Sundby (født Nilsen), Hagerup Nicolai Nilsen (I24)
 
20

 

Konge 1067-1093

Fredelig periode, grunnla Bergen, stor velstand, nye skikker og moter.

Døde av sott på Haukabø i Ranrike, liket ble ført til Nidaros og gravlagt i Kristkirken som han hadde latt bygge.

 
Kyrre, III Olaf (I580)
 
21

 

Konge 1093-1103

Ble tatt til konge av det overveiende flertall av fylkene, men

Opplanda valgte Håkon Toresfostre, sønn til Magnus (u.nr.)

Håkon døde like etter, men den flokken han hadde, samlet

seg om fosterfaren Steigar-Tore og gikk i strid mot kongen.

Magnus vant og var siden enekonge. Hadde konflikt gående

med svenskekongen Inge Steinkjellsson om riksgrensen, ble

forlikt etter megling av kong Erik Eiegod av Danmark 1101

i Konghelle. Reiste på hærferd til Skottland og øyene, tok

svært hærfang og underla seg mye land, bl.a. Ongulsøy

( Anglesey ) i Bretland, Suderøyene og Man.

Falt på hærferd til Irland i slag i Ulster.

Gravlagt i St. Patrick's Church, County Down, Ireland

DEN SISTE VIKING AV DE NORSKE KONGER.

 
Barfod, Magnus III (I578)
 
22

 

Mons Olson født på gården Bygd gnr. 268 på Voss. Gården ligger 288 m.o.h. Det er usikkert når han er født, men det må ha vært i siste del av 1500 tallet. Mons var gårdbruker her fra 1603 til 1621. Året 1614 solgte han 2/2 m.m. bol odelsjord i Sundve til Kolbein Helleson fra Sjervheim.

Mons hadde 5 barn. Nest eldste sønn Ola Monsen kjøpte gården Vetla Hyrt og flyttet dit.

 
OLSSON, Mons (I175)
 
23

 

Nils og Anna var leilendinger på Søndre Bortigården i Vik. Nils holdt seg mye med Nestbyfolket. Sammen med to karer derfra og broren Ole bygget han i 1754 ei jekt for Jon Hermansen fra Finset i Hamarøy. De hadde imidlertid ikke fått den nødvendige tillatelse til å hogge materialer i allmenningeskogen. Alle sammen sa seg enig med fogden om å betale en mulkt på 4 riksdaler hver til statskassen og fattigkassene i bygda.

Nils ble stevnet igjen allerede det følgende året, sammen med den andre broren, Jon, for ulovlig hogst av 4 tylfter stokker. Det provoserte særlig at de hadde hogd forholdsvis unge trær.

Nils og Anna fikk 11 barn.

 
Monsen, Nils (I45)
 
24

 

Proprietær. Iflg. E.F.S.Skovgaard stammer Kjøllerslægten fra Sydslesvig og anses for at

adelig. Dens våben er et lodret todelt skjold med en halv fransk lilje på

venstre halvdel, på hjelmen 2 vesselhorn.

 
Köller, Claus (I515)
 
25

 

På 1840 talet återfinner vi i Månsträsk fam. Jon Jonsson, född -16 från Storberg och Cajsa Greta Svensdotter född -14 från Sandträsk. Paret är upphov till släktet Sjöstedt via sin ende son Johannes ( Jonas Edvard ). Dennes hustru Eva Stina Österlund lär ha varit dotter till en vallonsmed ( i vart fall var han smed ).

Som personlighet är denna Månsträsk Eva byns kändis efter Kullern . Någon beskriver henne som en mycket svår människa. I andra sammanhang framstår hon som robust, framåt och mycket stilig kvinna.

 
Österlund, Eva Kristina "Stina" (I65)
 
26

 

Rasmus kom fra ei samisk slekt der navnet Gilbert ofte ble brukt. Der er mulig han hadde norske aner, i så fall hørte han til ei av de eldste norsk-samiske slekter i Vesterålen.

Rasmus og Karen bodde på Klaksjorda i Bø i Vesterålen, men brukte Verhalsan i flere år omkring 1780, antagelig som tilleggsbygsel.

 
Eliassen, Rasmus (I131)
 
27

 

Skilt 31.12.1956. Siste bosted Bronsåldersgatan 44, 42163 Vestra Frölunda.

 
Olsen, Borghild Edith (I629)
 
28

 

Verhalsen

Bodde på Jørland Øvre under folketellingen 1865

 
Paulsen, Jon (I125)
 
29

 

Vossingen Hans Torgersen flytta til Nordland i 1852 og hans første kone, Hanna Kristina Andreasdatter, overtok husmannsplassen på Bakkeiorda i 1859. Omtrent samtidig kom det andre vossinger også på sjølve Romset (samisk gård).

Som de øvrige husmennene på Romset hadde Hans og Hanna nokså dårlig økonomi ifølge skattelistene, men samtidig stor buskap om vi skal tro jordbrukstellingene. Fem kyr og omkring tjue småfe sto i fjøset på Bakkejorda, mer enn hos mange leilendinger.

Hans Torgersen var en av de mange vestlendingen som prøvde å skape et levebrød inne i fjordene. Han gifta seg 24. okt. 1877 som enkemann med pike Johanna Lavina Nilsdatter, født på Romset, Naversbora som var den største samiske gården i Romsetfjorden. Hans var født 1831. Johanna Lavina var av 100% samisk slekt. Paret ble husmenn på Finnjorda i 1877.

De gode sildeårene var over, og økonomien blei vanskelig for de fleste. Særlig trangt fikk de det som satt på små husmannsplasser, slik Hans og Johanna gjorde. Ei ku og tre-fire sauer var alt de hadde av buskap, og barneflokken økte raskt, i tillegg hadde Hans fire barn fra første ekteskapet sitt.

I 1892 døde Johanna, og da flytta Hans til Frøskeland. Alle barna fra ekteskapet med

Johanna fulgte med han dit.

Kilde: Gård og slekt i Øksnes bind 3.

 
Torgersen (født Opheim), Hans (I121)
 
30

 

Adelsryttare/Fisker

 
Svensson, Gudmund Gullström (I379)
 
31

 

Andreas og Sara Marie bodde på Innergården på Setså gård da de giftet seg 10. nov. 1846. Andreas var ”husmand med have, arbeidsmand og fisker”. De oppholdt seg bare noen få år på Setsaa, fra 1846 til 1851. De flyttet til Saltnes og bosatte seg som husmannsfolk på Saltnesstrand. 

Olsen, Andreas (I27)
 
32

 

Anna var tidligere gift med Helge Hansen som også hadde vært gift før. Anna hadde fem barn da første mannen hennes (Helge) døde. Hun og Andres ble gift i 1753.

 
Andreasdatter, Anna (I50)
 
33

 

Arne Ingebriktson har fått 2 barn, den som overtar gårdsdriften er Ingebrikt Arneson.

 
Ingebriktsson, Arne (I169)
 
34

 

Begravd Varnhem Kloster, Västergötland, Sweden

 
KING OF SWEDEN, Inge I Stenkilsson (I600)
 
35

 

Begravet 2. januar 1727 (Svaneke). Gift 2) 8. juni 1712 i Svaneke kirke med Jochum Sørensen. Født ca. 1689 i Østermarie. Begravet 10. december 1759 (Svaneke).

 
Kofoed, Johanne Jensdatter (I326)
 
36

 

Bilfører. Siste bosted Kistrand, Valnesfjord

 
Helskog, Lyder Kristian Olsen (I893)
 
37 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I821)
 
38

 

Brannmester

 
Olsen, Hans Julian (I746)
 
39

 

Byggmästare.

 
STRÖM, Johan Samuel (I407)
 
40

 

Bödeflicka.

 
Persdotter, Anna (I412)
 
41

 

Bøxlermand

 
Olsen, Elling (I805)
 
42

 

Dronning. Født ca. 1090. Død etter 1120. Gift ca. 1105

 
Magnusdotter, Ragnhild (I575)
 
43

 

Dronning

 
STORRåDE, Sigrid Toftesdatter (I591)
 
44

 

Dronning

 
Gunhild (I593)
 
45

 

Dronning

 
DANEBOT, Thyra (I595)
 
46

 

Druknet 23 år gammel i Lomma hamn da han skulle mønstre på en skute.

 
Johannesson, Johan Peter (I338)
 
47

 

Drunknade i Trollforsen i Ekorrsele.

 
Jonsson, Johan (I227)
 
48

 

Död af blodstörtning.

 
Andersdotter, Anna (I71)
 
49

 

Död af bröstsjuka.

 
Jonsdotter, Kristina Katarina (I209)
 
50

 

Död i magsjukdom.

 
Jonsson, Per (I78)
 

      1 2 3 4 5 ... 11» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Redigert av Eva Lundberg.