Notater


Treff 1 til 50 av 306

      1 2 3 4 5 ... Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 Hans var soldat og "Jordløs husmand" på Årmot gård. De får 5 barn. Øyelsson, Hans (I160)
 
2 Torgjer og Marta er gårdbrukere på gården Nedre Oppheim. De får 8 barn. Deres eldste sønn er Sjur overtar gården. Sjursson, Torgjer (I157)
 
3 "I 1789 får Krestaffør betegnelsen fattig. I hans tilfelle er dette påfallende. Han satt med ei full vågslei og ei jord der oppsitterne både før og seinere greide seg godt. Men om det ar sjukdom eller andre forhold som kom inn i bildet: En gang mellom 1789 og 1791 opplot Krestaffør jorda og flytta til sønnen Jakob på Valle."
Kilde: Bodin bygdebok II-4, side 195 
Olsson, Christopher (I33)
 
4 1. ekteskap:
Jacob var gårdsmann og fisker. Under folketellingen i året 1801 har Jacob og hans 1. kone ikke egne barn. De har en fostersønn som heter Abel Christenssen som er 5 år i 1801. De har også to tjenestepiker, Martha Christophersdatter 17 år og Malena Andersdatter 11 år. De bor i en gård som heter Walle i Bodø hvor det bor 42 personer, der alle husfedre er fiskere. Jacobs foreldre bor også her, Christopher Olssen og Lisbet Jacobsdatter.
https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058476001070 
Christophersen, Jacob (I31)
 
5 1606: Blykobbegård i Nyker
Jørn Klint: På spor af de første Kofoed'er, side 75:
Den tredie af de unge frimænd fra 1572, Hans Kofoed er af Bornholms
første historiker Rasmus ravn (1603-1677) nævnt som bror til
landsdommer Jens Kofoed. Da han ikke er med på den lybske
familieliste har han måske været en halvbror. Hans frimandsgård var
Blykobbegård i Nyker, og hans indsats i Kofod-slægtens historie var
ikke mindre end de fornemme brødres. Han sikrede nemlig slægtens
blomstring ved at få fem fremadstræbende sønner, hvoraf de 4 kom til
at besidde store frimandsgårde i Rønnes omegn: Vellensgård,
Kyndegård, Ladegård og Blykobbegård, og den femte midt i byen som
borgmester. Det blev disse brødre, der kom til at arve landsdommer
Jens Kofoeds store formue, sammen med en vis Albert Hansen på sin
hustru Karine Mikkelsdatters vegne. Også hende giver den lybske
fortegnelse forklaring på, for hvem skulle arve Jens Kofod i 1625,
udover Blykobbegårdssønnerne? Broderen Peder var forlængst død, og
hans evt. børn ligeså. Søsteren Boels børn med Oluf Bagge var borte.
Men søsteren Anna (Anneken) var jo gift med Mikkel Abraham - et
almindeligt bornholmsk navn, og en datter af dette ægteskab måtte jo
hedde: Mikkelsdatter. Hans Kofoed nåede at se sin store børnefolk
komme godt i vej. Priviligerede var de allerede født ind i
frimandsslægten, og med mægtige og fornemme slægtninge. Ved giftermål
udbyggede de yderligere slægtens position og formue, og børnebørnene,
hvoraf alene 4 Mads'er, 3 Hans'er, Jens'er og Per'er, begyndte at
myldre frem, inden Hans Kofoed omkring 1623 lukkede sine øjne på
Blykobbegård.
 
Kofoed, Hans Madsen (I442)
 
6 1892-1899 På Holmsjö nr 1 bor:­ Israel Gustafsson med familj på sex barn; en son dör som liten.
http://malavannas.zoomin.se/index/74768.html
Sammanfattning av utvecklingen efter 1900. På Israel Gustafssons gård blev det sonen Karl (f 1889) som tog över. Han gifte sig med Katarina Charlotta Brännström (f 1887). Hon var dotter till Gustaf Brännström i Malå-Vännäs. De hade tre barn. Äldsta dottern Sally (f 1918) gifte sig med John Näslund (Alenholm) från Brännäs och de övertog hennes hemställe. Nu är det deras son Bo, som bor där. 
Österlund, Anna Maria (I62)
 
7 3 april 1821 (ifølge Tynset bygdebok. 1-2 2 : Gard og ætt) reiste Knud fra Rød, i Tolga i Østerdalen med kone og 6 barn, og slo seg ned på Ullsnes i Karlsøy som gårdbruker.
Gården Ullsnes gnr. 17 L.nr. 175. 1846 Auksj.skj. til Esten Knudsen for 80 spd fra R. Hagens bo. 1852 kårbrev fra Esten Knudsen til Knud Estensen og hustru. 1882 skj. fra Esten Knudsen til Knut Knudsen på dette løpenr m/hus og 1/2 av et skogstykke i Nakkedalen under l.nr. 262 i Lyngen.1883 overenskomst mellom enken og arvingene etter Esten Knudsen om å skifte hans bo i minnerlighet og at enken bl.a. skal ha utbetalt kr. 500 årlig av boet m/sikring og pantesett.
Han ble med i det aller første formannskapet i Karsøy, 10/10 1838. 
Estensen Røe, Knud (I91)
 
8 Adelsryttare/Fisker Svensson, Gudmund Gullström (I379)
 
9 Adopterte Einar August Lundberg Andersson, Karl Gustav (I831)
 
10 Anders og Gjertrud bodde på Kavåsen, Øksnes i hvert fall i 17 år.Han var smed. Det vet man fra en rettsak i 1723: Han hadde levert jarsteiner i Jens Block på Breistrand, og Jan Lockert i Tinden klaga på kvaliteten. Det ene ordet tok det andre,
jon Lockert fikk hjelp av sønnen sin, og de skamslo samen (Anders) som bl.a fikk brokk. Vitnene i rettsaka ga alle som en Lockert-karene skylda for det som skjedde, men på grunn av bortkomne justisprotokoller for de nevnte årene, kjenner man ikke den enderlige dommen. 
Jonsen, Anders (I151)
 
11 Anders og Karen var leilendinger på Nergården.
Karen overtok bygselen fra faren i 1781. 
Hansen, Anders (I41)
 
12 Andreas og Sara Marie bodde på Innergården på Setså gård da de giftet seg 10. nov. 1846. Andreas var ”husmand med have, arbeidsmand og fisker”. De oppholdt seg bare noen få år på Setsaa, fra 1846 til 1851. De flyttet til Saltnes og bosatte seg som husmannsfolk på Saltnesstrand. Olsen, Andreas (I27)
 
13 Ann-Marie giftet seg med en norsk mann, Jørgensen, men han druknet i Norge like etter at de giftet seg.
Kilde: Peter Nyhlen 
Sundberg, Ann-Marie (I3035)
 
14 Anna var tidligere gift med Helge Hansen som også hadde vært gift før. Anna hadde fem barn da første mannen hennes (Helge) døde. Hun og Andres ble gift i 1753. Andreasdatter, Anna (I50)
 
15 Arne Ingebriktson har fått 2 barn, den som overtar gårdsdriften er Ingebrikt Arneson. INGEBRIKTSSON, Arne (I169)
 
16 Asiunpaikka Sodankylä Vaalajärvi Lakkala. Lakkala, Johan Zachris (I1381)
 
17 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F711
 
18 Av Lars' 22 barn (8 med första hustrun, 14 med den andra) nådde 11 vuxen ålder. Näsman, Lars Andersson (Malmsten) (I1432)
 
19 Barna Jakobine Andrea, Esten Amundsen og Johannes Adolf flyttet 1869 med foreldrene til Skippernes.
Kilde Endreslakta- fra Holmebukt i Ullsfjord. 
Jakobsdatter, Andrea (I90)
 
20 Baste og Anna giftet seg 24 juni 1826.
Gården de bodde på kaltes Kolakjerret, og far sjøl ble bare kalt ”Bast'n i Kjærret”. Han hadde 8 barn og var gift tre ganger. Alle barn fikk han i første ekteskap. Han fester Kolakjerret og Hjellen i 1826. Når Baste går bort skal eldste sønnen Johannes (1826-1911) overta. Men han får ikke rett på Kolakjerret fra faren. Derfor gikk han til kongen for å klage. Reisepenger hadde han ikke. Så han måtte gå hele veien til Stockholm der kongen var. Norge var i union med Sverige. Av kongen, Oscar II, fikk han 100 Riksdaler! Av de andre folka på slottet fikk han reisepenger til hjemturen! 
Johannesson, Baste (I111)
 
21 Beata Lisa flyttade med föreldrarna till Sodankylä 26.8.1853, 13 år gammal, och flyttade två år senare, 31.8.1855, enligt kommunionboken ev. till Uleåborg, 15 år gammel. Om hon flyttad till Uleåborgs stad ensam, måste hon ha börjat arbeta spm piga el. dyl. Kilde: Släkten Näsman från Larsus i Vesterhankmo. Näsman, Beata Lisa Eriksdotter (I1861)
 
22 Begravd Narvik Nye kirkegård Felt M Rad 4. Martinussen, Johan Marelius Johannesen (I1313)
 
23 Begravd Varnhem Kloster, Västergötland, Sweden KING OF SWEDEN, Inge I Stenkilsson (I600)
 
24 Begravet 2. januar 1727 (Svaneke). Gift 2) 8. juni 1712 i Svaneke kirke med Jochum Sørensen. Født ca. 1689 i Østermarie. Begravet 10. december 1759 (Svaneke). Kofoed, Johanne Jensdatter (I326)
 
25 Berteus var gårdbruker og selveier på Sandstrand Nedre. I 1865 hadde de 1 hest, 1 ku og 4 sauer på gården. Poteter og bygg hadde de på åkeren.
I 1875 har to av sønnene flyttet ut og Berteus driver fiskeri. De to eldste guttene og Elisabeth ”hjelper faderen” som det står i folketellingen. 
Andreassen, Bertheus (I105)
 
26 Bilfører. Siste bosted Kistrand, Valnesfjord Helskog, Lyder Kristian Olsen (I893)
 
27 Bispebjerg hospital Jensen, Karl Georg Villiam (I416)
 
28 Bodde i Mejramv 6/Bengstsson, 632 33 Eskilstuna SELANDER, Ivar Valdemar (I419)
 
29 Bodde på Högerudsgatan 49, Limhamn,Malmø Ström, Kerstin Andersdotter (I401)
 
30 Bodde på Regementsgata 88, 217 51 Malmö Jensen, Karla Agate (I418)
 
31 Bodde på Sørøya Amundsen, Amund Estinus (I11)
 
32 Bopel ved fødsel, Lille Enghavevei 7 A 3, København Jensen, Karl Georg Villiam (I416)
 
33 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I821)
 
34 Bosted ved død Dannebrogsgade 46 Thomasson, Alma (I1601)
 
35 Bouppteckning 1753-11-01 av Thomas Ersson efter avl. hustrun.

Dombok 1711: Hustru Märtha Thomasdotter i Risåträsk sina svärföräldrar Erik Svensson och Kerstin Johansdotter, Eriks måg Erik Zachrisson Märthas make Erik Eriksson gått soldat. Jon Thomasson i Bygdeträsk, Nils Thomasson i Villvattnet, Herman Olofsson i Villvattnet och Anders Thomasson i Bygdeträsk gingo i ? för barnen att hemmanet i deras myndiga år ej skall gå i edsmål. 
Eriksson, Thomas (I1977)
 
36 Brannmester Olsen, Hans Julian (I746)
 
37 Breivik, Karlsøy Heggelund, Henrik (I3210)
 
38 Byggmästare. STRÖM, Johan Samuel (I407)
 
39 Bödeflicka. Persdotter, Anna (I412)
 
40 Bøxlermand Olsen, Elling (I805)
 
41 Både Marta og Ole tjente i Prestegården da de giftet seg, men flyttet trulig hit sist å¨året 1747. Det kan se ut til at det bye oppsitterparet var innflyttere. Ola kan være bror av Agnetta Krestafførsdotter som er i Bertneslia ved giftemålet 1755 med Johan Jakobsson i Mjåvasslia.

Ola ble ståendesom oppsitter i Per-Rasmussengården i Bertneslia hvor det på vågsparten bare var familen der, som satt rimelig godt i kår. Da Ola dør blir jorda tatt over av sønnen Krestaffør Olsson.
Kilde Bodin bygdebok II-4, side 194 og 243. 
Krestafførsson, Ola (I1029)
 
42 Carls familie var bosatt på Struenseegade 45 i Køpenhavn. Jensen, Karl Georg Villiam (I416)
 
43 Civil: Illinois
Social Security number 330-09-1097 (indicating Illinois) 
Laird, Leatha Mae (I719)
 
44 Dansk ridder, døde senere end 1568 i Pommern, Tyskland. Von Keoller, Hans (I517)
 
45 De bodde på Finnæs (Finnes), Vestre Jakobselv, Vadsø landdistrikt, Norge Familie F865
 
46 Det var Johannes som begynte å bruke tapeter på "läget", og han fru sikk gå rundt og tapetsere hos naboene.
Han druknet i 1862 og etterlot seg en stor barneskare. 
Magnusson, Johannes (I414)
 
47 Dog i nervfeber 37 år gammal, 8 månader efter sin hustru Ulla. Johan Erikssons födelseinformation finns inte i döptaböckerna (varken original- eller Svarta-), men han är omnämd i kommunionböckerna under Erik Larsson f¨r åren 1813-, 1820-, och 1827- med födelsedatum. Johan flyttade till Vasa 19.10.1832, åtekom från Vasa 16.11.1843.
Kilde: Släkten Näsman från Larsus i Västerhankmo. 
Källman, Johan Eriksson (I1428)
 
48 Dro til USA 1921
Social Security number 336-01-6818 (indicating Illinois). Statsborgeskap 17. sep 1940 Rock Island, Illinois, USA. 
Amundsen, Peder Nikolai (I12)
 
49 Dronning STORRåDE, Sigrid Toftesdatter (I591)
 
50 Dronning Gunhild (I593)
 

      1 2 3 4 5 ... Neste»